En del av följande läroanstalters notiser kan läsas utan inloggning:

Hiidenvainion koulu

Laukolan koulu

Maunun koulu

Ruskon Kirkonkylän koulu

Vad är Wilma?

Wilma är läroanstaltens www-anslutning. Denna Wilma-licens ägs av Ruskon koulutoimisto.

I Wilma kan studerande göra kursval, uppfölja sina prestationer, läsa notiser och kommunicera med lärare.

I Wilma kan lärare markera vitsord och frånvaro, uppdatera personuppgifter och kommunicera med studerande och vårdnadshavare.

Via Wilma kan vårdnadshavare följa upp och reda ut studerandens frånvaron, kommunicera med lärare via intern post och läsa skolans notiser.

Wilma används också av läroanstaltens personal, ledning och arbetsplatshandledare.

Logga in i Wilma genom att skriva in ditt användarnamn och ditt lösenord i fälten till höger. Klicka sedan på Logga in.

Ofta ställda frågor

Vårdnadshavarens Wilma funktioner

Har du glömt ditt lösenord?

Ifall läroanstalten känner till din e-postadress kan du återställa lösenordet själv. Kontakta läroanstalten i andra problemsituationer.

Wilma 2.33.79.1 © 2000-2023 Visma Lisenssit

Visma och Visma-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Visma AS. Wilma och Wilma-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Visma Enterprise Ab. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.