Kouluterveydenhuolto Ruskolla

Terveydenhoitajaan voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse (etunimi.sukunimi@raisio.fi)

Hiidenvainion ja Kirkonkylän alakoulut sekä Maunun yläkoulu
Paula Heilimö
puh. 050 548 4992

Merttelän ja Laukolan alakoulut
Maria Sorje puh. 044 797 1934 (ark. ma-pe klo 12-13)

 

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Hyvät huoltajat, oppilaat ja koulun henkilökunta

Kouluterveydenhuollon tehtävänä koululla on seurata ja edistää koulutyön terveellisyyttä, turvallisuutta ja oppilaiden hyvinvointia. Terveystarkastus tehdään jokaiselle oppilaalle vuosittain.

Kouluterveydenhuoltoon sisältyy:

- Oppilaan terveen kasvun ja kehityksen seuraaminen ja tukeminen
- Terveystarkastukset vuosittain.
- 1. , 5. ja 8. luokalla terveystarkastukset toteutuvat laaja-alaisina sisältäen terveydenhoitajan ja
koululääkärin vastaanoton. Laajoihin terveystarkastuksiin kutsutaan mukaan molemmat vanhemmat.
- Koulutapaturmien ensiapu. Ensiaputilanteessa ensisijaisesti huoltaja vastaa oppilaan saattamisesta
jatkohoitoon Terveysasemalle!
- Huoltajien kasvatustyön tukeminen
- Terveydenhoitaja toimii kiinteässä yhteistyössä koulun muun henkilökunnan kanssa
- Koulun terveydellisten olojen valvonta
- Ehkäisyneuvonta

 

Kouluterveydenhoitoon EI kuulu:

- Vapaa-ajalla ja harrastuksissa sattuneet tapaturmat
- Oppilaan sairaanhoito
- Akuutit- ja pitkäaikaissairaudet hoidetaan terveyskeskuksessa, Tyks:ssat ai muualla hoitavalla lääkärillä.

Ilmoita opettajalle lapsenne mahdollisesta sairaudesta ja lääkityksestä, jota lapsi saattaa tarvita koulupäivän aikana. Lääke on aina hyvä olla lapsen mukana koulussa!

Koulutapaturmat:

Oppilaalle saattaa koulussa tai koulumatkalla sattua tapaturma. Ruskon kunnalla on tapaturmavakuutus. Tapaturman sattuessa koulussa tai koulumatkalla ja siitä aiheutuessa kustannuksia huoltajalle on näihin kustannuksiin mahdollista hakea korvausta vakuutusyhtiöltä. Hakemus on osoitettava sivistysvirastolle/opetustoimi, ja mukaan on liitettävä aina opettajan/paikalla olleen aikuisen lausunto tapahtuneesta. Mahdollista maksua varten on hyvä ilmoittaa samassa yhteydessä myös pankkiyhteystiedot.
Ensiavun oppilas saa koulussa tai terveyskeskuksessa. Jatkohoitoon lähettämisestä vastaa yleisesti terveyskeskus. Ruskolla huoltaja on myös saanut valita suoran hoitopaikan itse. Vakuutus siis korvaa tapaturmat, jos vanhempi haluaa suoraan hakeutua yksityiselle puolelle käymättä ensin terveyskeskuksessa.
Kiireellisissä tapauksissa koulun toimesta otetaan mahdollisimman pian yhteys huoltajaan.

Kouluterveydenhoitajalla on vastaanottoaika klo 12-13 ilman ajanvarausta niinä päivinä, kun terveydenhoitaja on koululla. Muut ajat ovat ajanvarauksella. Näin pyrimme rauhoittamaan terveystarkastukset jatkuvilta keskeytyksiltä.

 

Yhteyden terveydenhoitajiin saat puhelimitse arkisin klo 12-13, sähköpostitse: etunimi.sukunimi@raisio.fi tai Wilma-viestillä.

Yhteistyöterveisin:
Raision /Ruskon kouluterveydenhoitajat Johtava ylilääkäri Arto Raassina
Osastonhoitaja Kaija-Leena Rasimus
p. 044 7971903