Maunun koulun puuttumismalli kiusaamis- ja konfliktitilanteisiin

KiVa-ohjelman mukainen uusittu toimintamalli on voimassa heti.

Maunun koulun puuttumismalli kiusaamis- ja konfliktitilanteissa

KIUSAAMINEN, konflikti, riita ym. TULEE ILMI
(opettaja tai koulun muu henkilökuntaan kuuluva näkee, oppilas tai huoltaja kertoo)
VÄLITÖN PUUTTUMINEN

A) Kiusaamisesta tiedon saanut

henkilö täyttää KiVa-seulontalomakkeen (Lomake 1) ja ottaa YHTEYTTÄ LV:aan, JOKA SELVITTÄÄ ASIAN VÄLITTÖMÄSTI ITSE

JOS KYSEESSÄ ON
1.YKSITTÄINEN TAPAHTUMA(konflikti, riita, tappelu)

— a) rangaistus, seuranta, tieto kotiin
— b) tarvittaessa ohjaus jatkoselvittelyyn
rehtorille/sovittelijaopettajalle,
tieto kotiin (LV)

TAI JOS
2.TOISTUVA, PIDEMPIAIKAINEN KIUSAAMINEN

— LV toimittaa Kiva Koulu –seulontalomakkeen Kiva-tiimille
— Kiva-tiimi keskustelee kiusatun ja kiusaajan kanssa
— Tehdään sopimus kiusaamisen lopettamisesta ja annetaan kiusatulle mahdollisesti koulunkäyntipäiväkirja täytettäväksi seurannan helpottamiseksi,
tieto kiusatun kotiin heti (kuraattori)

— Seurantatapaaminen 2 viikon kuluttua

a) sopimus pitänyt, kiusaaminen loppunut, tieto kiusaajan kotiin (kuraattori)
— tarvittaessa kiusattu jatkaa edelleen koulunkäyntipäiväkirjan täyttöä, seuranta kuraattorilla

b) sopimus ei ole pitänyt, kiusaaminen jatkuu,
kiusaajan vanhemmat koululle (KiVa-tiimi) ja mahdollinen jälki-istuntorangaistus

c) mikäli kiusaaminen jatkuu edelleen, OHR käsittelee
— kirjallinen huomautus
— ilmoitus poliisille ja lastensuojeluun
— määräaikainen erottaminen

B) VAKAVASSA TAPAUKSESSA oppilas lähetetään välittömästi REHTORIN/ VARAREHTORIN LUO

— Jälki-istuntorangaistus, seuranta ja tieto kotiin
— Mikäli vakava rikkomus toistuu, kutsutaan osapuolten vanhemmat koululle
— kirjallinen huomautus
— ilmoitus poliisille ja lastensuojeluun
— määräaikainen erottaminen